Vila app là gì?

#VILA (Viết tắt của chữ việc làm, gọi tắt là App Vila) – với những tính năng ưu việt:🌼🌷🌿 +☘ ĐƯỢC KIỂM DUYỆT TRƯỚC: Với kinh nghiệm và mối quan hệ trong ngành, cùng với các tính năng cảnh báo, rà soát tự động của “robot” được lập trình trong app, App sẽ loại bỏ gần như…