null

ĐƯỢC KIỂM DUYỆT TRƯỚC

App sẽ loại bỏ gần như 100% công việc mang tính chất lừa đảo, thiếu thông tin, không phù hợp với người tìm việc thời vụ.

null

ĐƯỢC QUYỀN ĐÁNH GIÁ

Góp phần tạo ra một hệ sinh thái việc làm chất lượng hơn, hiệu quả hơn và loại bỏ cái xấu.

null

TƯƠNG TÁC NHANH, SỐ LƯỢNG NHIỀU

Người tìm việc thời vụ hoàn toàn thông qua bình luận, sms, điện thoại trên app… để hiểu thêm về công việc và tương tác với nhà tuyển dụng.

null

ĐƯỢC LƯU TRỮ HỒ SƠ KINH NGHIỆM

Nếu cần thiết người tìm việc có thể in bảng lịch sử làm việc tăng khả năng xin việc trước các nhà tuyển dụng

null

ĐƯỢC HỖ TRỢ S.O.S 24/24

Người dùng gặp khó khăn hay trục trặc có thể liên hệ báo lỗi trực tiếp với các nhân viên chăm sóc khách hàng.

null

ĐỀ CAO TÍNH NHÂN ĐẠO

Chúng tôi trân trọng tính nhân đạo, đề cao giá trị của con người, giá trị sức lao động. Mọi sự hợp tác của chúng tôi đều xuất phát và tuân theo tôn chỉ đó.

null

SÁNG TẠO CẢI TIẾN

Đội ngũ nhân viên phadanco luôn ý thức được sự quan trọng của sáng tạo theo hướng tích cực. Cầu thị lắng nghe mọi ý kiến gó ý nhằm không ngừng cải tiến nhứng giá trị vốn có!

null

THỎA SỨC ĐAM MÊ

Phadanco luôn tạo cơ hội cho mọi cá nhân phát huy tối đa sức sáng tạo, đam mê của mình. Bởi chỉ có đam mê mới đủ sức cho bạn đi đến thành công.

null

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Sức mạnh của sự gắn kết là sức mạnh tổng lực lớn nhất, phadanco luôn đề cao tinh thần tập thể, xây dựng tinh thần đồng đội để tận dụng & phát triển tối đa sức mạnh của mỗi cá nhân.

null

NÓI ĐƯỢC, LÀM PHẢI HAY HƠN NÓI

Mọi người được phát huy chính kiến, năng lực của mình, được thể hiện mình với tập thể và với đối tác, nhưng quan trọng là mọi cam kết đều được hoàn thành.

null

Nền tảng công nghệ chia sẻ công việc thời vụ nhân văn và hạnh phúc.

null

Tạo ra thị trường mới đáp ứng và giải quyết nhu cầu kết nối và chia sẻ gánh nặng công việc cuộc sống trong thời gian gần về 0, hiệu quả gần về 100%.

null

Kết nối cuộc sống năng động hơn, đưa công nghệ vào phục vụ và đáp ứng những nhu cầu chia sẻ công việc tức thời hàng ngày một cách đơn giản nhất. Giúp thay đổi hoàn toàn thói quen và nhận thức về cách thức giải quyết việc làm và lao động của con người.

TÍNH NĂNG CỦA VILAAPP
null

ĐƯỢC KIỂM DUYỆT TRƯỚC

App sẽ loại bỏ gần như 100% công việc mang tính chất lừa đảo, thiếu thông tin, không phù hợp với người tìm việc thời vụ.

null

ĐƯỢC QUYỀN ĐÁNH GIÁ

Góp phần tạo ra một hệ sinh thái việc làm chất lượng hơn, hiệu quả hơn và loại bỏ cái xấu.

null

TƯƠNG TÁC NHANH, SỐ LƯỢNG NHIỀU

Người tìm việc thời vụ hoàn toàn thông qua bình luận, sms, điện thoại trên app… để hiểu thêm về công việc và tương tác với nhà tuyển dụng.

null

ĐƯỢC LƯU TRỮ HỒ SƠ KINH NGHIỆM

Nếu cần thiết người tìm việc có thể in bảng lịch sử làm việc tăng khả năng xin việc trước các nhà tuyển dụng

null

ĐƯỢC HỖ TRỢ S.O.S 24/24

Người dùng gặp khó khăn hay trục trặc có thể liên hệ báo lỗi trực tiếp với các nhân viên chăm sóc khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
null

ĐỀ CAO TÍNH NHÂN ĐẠO

Chúng tôi trân trọng tính nhân đạo, đề cao giá trị của con người, giá trị sức lao động. Mọi sự hợp tác của chúng tôi đều xuất phát và tuân theo tôn chỉ đó.

null

SÁNG TẠO CẢI TIẾN

Đội ngũ nhân viên phadanco luôn ý thức được sự quan trọng của sáng tạo theo hướng tích cực. Cầu thị lắng nghe mọi ý kiến gó ý nhằm không ngừng cải tiến nhứng giá trị vốn có!

null

THỎA SỨC ĐAM MÊ

Phadanco luôn tạo cơ hội cho mọi cá nhân phát huy tối đa sức sáng tạo, đam mê của mình. Bởi chỉ có đam mê mới đủ sức cho bạn đi đến thành công.

null

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Sức mạnh của sự gắn kết là sức mạnh tổng lực lớn nhất, phadanco luôn đề cao tinh thần tập thể, xây dựng tinh thần đồng đội để tận dụng & phát triển tối đa sức mạnh của mỗi cá nhân.

null

NÓI ĐƯỢC, LÀM PHẢI HAY HƠN NÓI

Mọi người được phát huy chính kiến, năng lực của mình, được thể hiện mình với tập thể và với đối tác, nhưng quan trọng là mọi cam kết đều được hoàn thành.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
null

Nền tảng công nghệ chia sẻ công việc thời vụ nhân văn và hạnh phúc.

null

Tạo ra thị trường mới đáp ứng và giải quyết nhu cầu kết nối và chia sẻ gánh nặng công việc cuộc sống trong thời gian gần về 0, hiệu quả gần về 100%.

null

Kết nối cuộc sống năng động hơn, đưa công nghệ vào phục vụ và đáp ứng những nhu cầu chia sẻ công việc tức thời hàng ngày một cách đơn giản nhất. Giúp thay đổi hoàn toàn thói quen và nhận thức về cách thức giải quyết việc làm và lao động của con người.